Auteurswet
De Auteurswet is er ter bescherming van de auteur tegen het gebruik – in de ruimste zin van de betekenis – van zijn intellectuele eigendom. Dat intellectuele eigendom geldt voor alles wat wordt gecreëerd. Voorbeelden zijn teksten (inclusief merknamen), muziek, webpagina’s, video, programmatuur enzovoort. Voor uitvindingen geldt het aparte octrooirecht.
De rechten (copyrights ©) op software betaal je via de aanschaf van de programmatuur, precies zoals bij de aanschaf van bijvoorbeeld een boek of album.

In de auteurswet is onder meer het volgende opgenomen:
• Op toekomstige nieuwe media is eveneens het auteursrecht van toepassing.
• De rechthebbende moet toestemming verlenen voordat zijn werk op een gegevensdrager mag worden opgeslagen.
• Het scannen of downloaden van andermans werk en dat opslaan is hetzelfde als kopiëren. Een rechter bepaalt in twijfelgevallen of er sprake is van kopiëren.
• Als je iets van een ander gebruikt, doe dan in elk geval aan bronvermelding. Daarmee geef je aan bij wie het auteursrecht ervan berust.

Verspreid je op welke manier dan ook zonder toestemming toch werk van een ander dan ben je strafbaar.

Begrijpelijke informatie over de auteurswet vind je op www.auteursrecht.nl.

Ga terug naar vorige pagina