Programma
Een programma wordt ook wel een applicatie of computerprogramma genoemd. In Windows 10 heten alle programma’s voortaan apps.

Bij gegevensverwerking moet er een manier beschikbaar zijn waarop de gegevens worden verwerkt tot informatie. Die manier is vastgelegd in een computerprogramma. Een computerprogramma behoort tot de software.

Een computerprogramma is meestal opgeslagen op een opslagmedium. Een computerprogramma kan zijn werkzaamheden alleen maar uitvoeren met behulp van hardware. Daarvoor wordt een onderscheid gemaakt in:
- invoerapparatuur
- verwerkingsapparatuur
- uitvoerapparatuur
- opslagapparatuur

Een programma bestaat grotendeels uit opdrachten. Gezamenlijk vormen die de manier waarop de gegevens moeten worden verwerkt tot de gewenste informatie.
- Input
Via het programma worden de gegevens via de invoerapparatuur aan de verwerkingsapparatuur aangeboden.
- Processing
De opdrachten uit het programma worden door de verwerkingsapparatuur losgelaten op de gegevens. Die opdrachten kunnen bestaan uit berekeningen. Ook kunnen er beslissingen worden genomen. Vaak worden de resultaten tijdelijk onthouden.
- Output
Is de informatie eenmaal geproduceerd, dan zorgt het programma ervoor dat die wordt aangeboden aan de uitvoerapparatuur. Daarmee wordt de informatie aan de buitenwereld getoond.

Ga terug naar vorige pagina