Alinea
Een alinea of paragraaf is een stuk tekst dat begint op een nieuwe regel en eindigt met een druk op de ENTER-toets. Doorgaans vormt een alinea een stuk tekst over een onderwerp. Wordt er een volgend onderwerp aangesneden dan wordt er doorgaans met een nieuwe alinea begonnen.
Je kunt binnen een alinea ook op een nieuwe regel beginnen. Wil je dat, druk dan op de toetsencombinatie SHIFT+ENTER.
Verder geldt nog voor alinea’s dat een lege regel, afgesloten met ENTER, niet als een alinea wordt aangemerkt.

Ga terug naar vorige pagina