Gegevensverwerking
Een proces van gegevensverwerking wordt ook wel een informatiesysteem genoemd.

Computers werken volgens het proces van gegevensverwerking. In vaktermen wordt dat wel aangeduid met IPO (Input, Processing, Output). Het proces wordt ook vaak aangeduid met Invoer, Verwerking, Uitvoer.

Stel dat je wilt weten hoeveel 23,56% is van 725.634.
• Je neemt een rekenmachine of je start de rekenmachine op je computer, smartphone of tablet.
• Input
Je voert het sommetje 0,2356 * 725634 in en drukt op de =-toets.
• Processing
De rekenmachine berekent de uitkomst.
• Output
De rekenmachine toont de uitkomst (170.959,3704) op het scherm.

In het algemeen:
• bestaat de invoer (input) uit gegevens;
• bestaat de uitvoer (output) uit informatie.

Ga terug naar vorige pagina