Gebruikersinterface
Met de gebruikersinterface wordt de manier bedoeld waarop een programma zich aan de gebruiker presenteert en zich laat bedienen.
Die manier kan betrekking hebben op het gebruik van commando’s, het gebruik van een muis of touchscreen. Verder bepaalt het logische gebruik van menu’s, dialoogvensters, linten en dergelijke hoe gebruikersvriendelijk de gebruikersinterface is.

Ga terug naar vorige pagina