Gebruikersaccount
Onder Windows worden in een gebruikersaccount de gebruikerseigenschappen vastgelegd. Daarmee is het voor Windows duidelijk wat de betreffende gebruiker met Windows mag en kan doen. Omdat op een en dezelfde PC verschillende gebruikersaccounts kunnen voorkomen, hebben deze gebruikers elk hun eigen mogelijkheden. Die mogelijkheden worden vastgelegd in het profiel van de gebruiker. Denk bij die mogelijkheden aan de bureaubladachtergrond, de standaardprinter en dergelijke.
Gebruikers met de bevoegdheden van een Administrator mogen gebruikersaccounts wijzigen.

In Windows zijn er twee soorten gebruikersaccounts:
• lokale Windows-accounts;
Lokale Windows accounts hebben alleen toegang tot de betreffende machine.
• Microsoft-accounts (Outlook.com).
Microsoft-accounts hebben niet alleen toegang tot de machine zelf. Zij hebben ook toegang tot OneDrive. Via OneDrive worden persoonlijke zaken als e-mail, contactpersonen, agenda en hun persoonlijk profiel gesynchroniseerd. Het grote voordeel hiervan is dat je werkomgeving los komt te staan van de computer waarop je inlogt met het Microsoft-account.

Ga terug naar vorige pagina