File sharing
Letterlijk vertaald betekent ‘File sharing’ ‘Bestand delen’. Laat dat nu – behalve in opslagruimtes van clouds – net niet kunnen. Wat je wel kunt delen zijn mappen en volumes. Door dat te doen stel je de inhoud van die mappen en volumes beschikbaar aan jezelf en/of aan andere gebruikers. Zoals je weet bestaat de inhoud van een volume of map uit submappen en bestanden. Submappen en bestanden uit gedeelde volumes en gedeelde mappen zijn daarmee beschikbaar voor andere gebruikers. Via een stelsel van rechten of permissies kun je regelen voor welke gebruikers dat geldt en wat die gebruikers ermee kunnen (nieuw aanmaken, verwijderen, wijzigen enzovoort).

File sharing is een belangrijke taak voor de beheerders van computernetwerken. Ook in peer-to-peer-netwerken is een simpele vorm van file sharing mogelijk.

Ga terug naar vorige pagina