Fileserver
Gebruikers van een computernetwerk produceren data. Doorgaans zijn data bestemd voor gemeenschappelijk gebruik. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een database, een ontwerp voor een notitie of een spreadsheet. Ook persoonlijk produceren gebruikers data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brieven en e-mails. Al deze data worden opgeslagen in een of meer volumes op een of meer harde schijven van een of meer servers. Die servers fungeren dan als file server. Het beschikbaar stellen aan gebruikers van schijfruimte op een file server wordt delen of file sharing genoemd.

File servers vervullen een enorm belangrijke rol in de hedendaagse wereld. Elke webpagina die waar ook ter wereld wordt bekeken, is meestal een HTML-bestand dat ergens door een file server is uitgeserveerd.

Ga terug naar vorige pagina