Afbreken
Als bij tekstverwerken een woord niet meer op de regel past, wordt het gehele woord meegenomen naar de volgende regel (automatische tekstomslag).
Het gevolg van automatische tekstomslag kan zijn dat de rechterkant gaat vlaggen. Met vlaggen wordt de wisselende witruimte bedoeld die op een regel ontstaat als een woord meegenomen wordt naar de volgende regel.
Dat vlaggen kun je verminderen door woorden automatisch te laten afbreken, als dat tenminste mogelijk is. Past dan een woord niet meer op de regel, dan wordt er gekeken of het woord is af te breken. Is dat het geval, dan wordt een zo groot mogelijk deel van het woord met daarachter een afbreekstreepje op die regel gehouden. Alleen de rest van het woord gaat dan mee naar de volgende regel.

Ga terug naar vorige pagina