E-mailadres
Om van e-mail gebruik te kunnen maken, moet je beschikken over een e-mailadres. Precies zoals bij de gewone post kan e-mail niet goed bezorgd worden zonder adres en afzender. Je e-mailadres krijg je doorgaans via jouw provider. Je kunt echter ook een e-mailadres kiezen uit een cloud met gratis e-mailfaciliteiten zoals Outlook.com of Gmail.com.

Een e-mailadres heeft een bepaalde opbouw en structuur. Dat heeft te maken met DNS die een deel van het e-mailadres moet vertalen naar een IP-adres. Daarom is een e-mailadres opgebouwd uit twee delen. Die twee delen worden gescheiden door het at-teken (@).
Voor het @-teken staat altijd de naam van de mailbox. Vaak heeft die te maken met de naam van de persoon bij wie die mailbox hoort, maar noodzakelijk is dat niet.
Achter het @-teken staat de naam van de mailserver waarop de mailbox is opslagen. Die naam kan te maken met je provider, maar noodzakelijk is ook dat niet.

Van een e-mailadres als BrinkmanDigivaardig@Outlook.com is dus:
• Outlook.com De computernaam van de mailserver die de mailbox herbergt. Merk op dat deze naam zich houdt aan DNS-regels van een webadres zoals dat op het internet worden gebruikt.
• BrinkmanDigivaardig De naam van de mailbox op de mailserver Outlook.com.

Een e-mailadres als BrinkmanDigivaardig@Outlook.com begrijp je dus als volgt: de mailbox BrinkmanDigivaardig bij de provider Outlook.com.

Ga terug naar vorige pagina