EPD
Met het EPD (Elektronisch PatiëntenDossier) wil men de gehele zorg rondom een patiënt ondersteunen. Het EPD is software die de medische gegevens van patiënten bewaart. Het EPD stelt die in allerlei vormen beschikbaar.

Het landelijk EPD is niet een echt EPD maar een verzameling van software en ICT-toepassingen ter ondersteuning van zorgverlening, preventie, onderzoek en zorglogistiek. Het is regionaal opgezet en artsen, apothekers en specialisten kunnen binnen een regio gegevens uitwisselen. Het betreft dan het medicijngebruik en het dossier van de huisarts. Voor dat alles moet de patiënt toestemming geven. Ziekenhuizen kunnen ook over regio’s heen gegevens uitwisselen.

Ga terug naar vorige pagina