E-learning
E-learning wordt ook wel ELO (Elektronische LeerOmgeving) genoemd.

Educatieve uitgevers richten zich steeds meer op web-based cursusmateriaal. Ook bestaand cursusmateriaal wordt verlevendigd door verwijzingen naar het internet. In talrijke gevallen resulteert dit in actuele verslagen en rapporten, al dan niet voorzien van afbeeldingen of andere multimediale objecten. E-learning biedt de mogelijkheid om het lesmateriaal in een snel veranderende omgeving actueel te houden. De mogelijkheid tot herhaling wordt geboden. De kosten van het leerproces zijn lager (huisvestingskosten, reiskosten). Daarnaast kan de student via e-mail corresponderen met andere studenten, waar ter wereld ook en op elk gewenst tijdstip. Ook zijn discussiegroepen en realtime conversaties in de vorm van chatboxen gewilde communicatievormen.

Ga terug naar vorige pagina