Disclaimer
Een disclaimer vind je vaak in e-mails van of namens organisaties. Daarin wordt erop gewezen dat de informatie uit de e-mail alleen bedoeld is voor de geadresseerde(n) en dat de organisatie niet aansprakelijk is voor onjuist gebruik van de verstrekte informatie.

Disclaimers staan nogal ter discussie. Er zijn al gerechtelijke uitspraken waarbij disclaimers niet gerechtvaardigd zijn verklaard. Dat komt omdat je iemand niet een bericht mag toesturen en daarin eisen stellen aan het gebruik van dat bericht. Dat mag niet omdat je omtrent die eisen vooraf met de ontvanger overeenstemming moet hebben bereikt. Om die reden zie je tegenwoordig nog nauwelijks disclaimers onder e-mails.

Ga terug naar vorige pagina