Digitale handtekening
Een digitale handtekening is gebaseerd op asymmetrische encryptie.

Om een boodschap te coderen en digitaal te ondertekenen, heeft de verzender daarvan zijn eigen geheime sleutel nodig en bovendien de publieke sleutel van de ontvanger. De ontvanger van het bericht heeft zijn geheime sleutel nodig en bovendien de publieke sleutel van de verzender. Daarmee kan de ontvanger het bericht decoderen en verifiëren of het bericht daadwerkelijk van de verzender afkomstig is.

Om digitale handtekeningen te kunnen gebruiken, heb je een digitaal certificaat nodig.

Ga terug naar vorige pagina