DTP
DTP (desktop publishing) is een categorie programma’s bedoeld voor het opmaken (zetten) van brochures, tijdschriften, boeken en dergelijke.
In de Windows-wereld is het professionele InDesign van Adobe het bekendst. Dat pakket – dat nauw kan samenwerken met andere Adobe-programma’s – biedt een unieke programmeeromgeving aan. Van de daarmee gemaakte routines kan ook in toekomstige klussen gebruik worden gemaakt.

In de wereld van de zetters en drukkers wordt veel van Apple-computers gebruik gemaakt. Het DTP-pakket dat daarbij hoort is Quark Express.

Voor het simpeler werk voldoet Word of Publisher.

Ga terug naar vorige pagina