Dataverkeer
Dataverkeer wordt ook wel Data traffic genoemd.

Met het dataverkeer worden de bits bedoeld die door bijvoorbeeld een kabel gaan. Dataverkeer is zonder bijkomende maatregelen onveilig. Er zijn programma’s die packet analyzers of packet sniffers worden genoemd. Deze programma’s kunnen elk netwerkverkeer bekijken. Om dataverkeer veilig te maken, wordt daarom encryptie toegepast. Alles wat een packet sniffer daarna opsnuift, kan niet meer worden begrepen.

Ga terug naar vorige pagina