Database
Een database is een systeem waarin op geordende wijze gegevens worden opgeslagen met behulp waarvan je informatie kunt produceren.
In een database worden gegevens gestructureerd in tabellen opgeslagen. In het onderstaande voorbeeld zie je links de tabel met autogegevens, in het midden de tabel met klantgegevens en rechts de tabel met de importeurgegevens.
Met het onderstaande scherm weet je dus wie je moet bellen als deze auto van deze klant met garantieperikelen te maken heeft – en het telefoonnummer staat al voor je.

Ga terug naar vorige pagina