Compressie
Omdat bestanden steeds maar groter worden, is er behoefte om deze te verkleinen naar een handzamer formaat. Dat doe je door compressie toe te passen. Gecomprimeerde bestanden zijn veel minder groot. Daarmee verbruiken ze minder opslagcapaciteit. Ook levert het tijdwinst op bij het kopiëren of verplaatsen al of niet over een computernetwerk.

Bekende compressieprogramma’s zijn WinZip, WinRAR en 7Zip. Het laatste is zelfs gratis. Ook via Windows kun je bestanden inpakken. Hieronder zie je dat.

Compressie

Wil je een gecomprimeerd bestand opnieuw gebruiken dan moet dat eerst gedecomprimeerd worden. Dat kan met dezelfde hierboven genoemde programma’s.

Ga terug naar vorige pagina