Competentiemodel Mediawijsheid
In het Competentiemodel Mediawijsheid is de definitie van mediawijsheid gespecificeerd. Het model bestaat uit 10 competenties. Elke competentie is uitgewerkt in 5 algemene niveaus.

In het model wordt mediawijsheid gedefinieerd als:
‘Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.’

Ga terug naar vorige pagina