Codec
Een codec is software of hardware. Een codec verkleint geluid of video. Dat verkleinde geluid of beeld is beter af te handelen terwijl de kwaliteit gehandhaafd blijft. Met afhandelen wordt hier bedoeld het verspreiden, het schrijven op CD, DVD of BD, en overbrengen naar het internet. Het verkleinen gebeurt door te coderen en te comprimeren. Door te decoderen en te decomprimeren kan het origineel weer verkregen worden.
Je begrijpt nu dat codec eigenlijk een afkorting is van Coderen/Decoderen of van Comprimeren/Decomprimeren.

Ga terug naar vorige pagina