Client/server-systeem
In een client/server-systeem bestaan altijd twee soorten computers:
• Servers die een netwerkbesturingssysteem draaien
Servers verlenen diensten aan de clients. Zo serveert bijvoorbeeld een webserver een webpagina naar een client.
• Clients die een besturingssysteem draaien
Clients maken gebruik van de diensten van servers. Als er op een client bijvoorbeeld vanuit een webbrowser een webpagina wordt opgevraagd, levert een webserver die webpagina in de webbrowser af.

Een typisch voorbeeld van een client/server-omgeving is een bedrijfsnetwerk. Daar zijn allerlei servers actief: inlogservers, fileservers, printservers, webservers enzovoort.

Ga terug naar vorige pagina