CBP
In de Nederlandse wetgeving komen aparte bepalingen voor die gaan over het verstrekken van gegevens: de WBP. De controle op de uitvoering ligt in handen van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). De belangrijkste bepalingen zijn:
• Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden mag altijd als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.
• Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden mag verder alleen met diens toestemming.
• Verzamelingen van persoonsgegevens mogen alleen maar de noodzakelijke gegevens bevatten. Zo mag een school bijvoorbeeld van zijn leerlingen niet vastleggen of ze bij de BKR staan geregistreerd.

Ga terug naar vorige pagina