knop
Een knop wordt ook wel in het Engels een button genoemd.

Met een knop activeer je iets.

Voorbeelden:
• Door in een dialoogvenster op de knop OK te klikken, activeer je de instellingen die je in dat dialoogvenster hebt aangebracht.
• Door in Word in het lint Start in de groep Lettertype op de knop te klikken, activeer je vet weergeven.
• Door in Word in het venster Opslaan als op de knop Opslaan te klikken bewaar je het document op de aangegeven plaats met de ingestelde bestandsextensie.

Op een knop kan een pictogram staan of een woord of tekst. Zie de voorbeelden hieronder.

Ga terug naar vorige pagina