Bot
Een niet adequaat beschermde computer kan een virus oplopen. Er kan heimelijk een programma op worden geïnstalleerd. Een dergelijke computer kan dan als een zombie-PC gaan functioneren. Een zombie-PC functioneert ogenschijnlijk normaal. In werkelijkheid wacht een zombie-PC op een commando. Dat commando kan geheel zelfstandig – dus zonder tussenkomst van de gebruiker – worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op vrijdag de dertiende. Een dergelijk commando wordt een bot genoemd. Direct na de bot is het virus actief.

Ga terug naar vorige pagina