Bestandsnaam
Elk bestand heeft een naam: de bestandsnaam. Een bestand krijgt die naam als het voor de eerste keer op een opslagmedium wordt opgeslagen.

Een bestandsnaam mag 215 tekens lang zijn. De tekens /, , ?, :, *, ", |, >, en < mogen er niet in worden gebruikt.

Naast de bestandsnaam heeft een bestand vaak nog een extra typeaanduiding: de bestandsextensie.
Bestandsnaam en bestandsextensie worden met een punt van elkaar gescheiden.

De combinatie van bestandsnaam en bestandsextensie moet uniek zijn in een map. Dat wil zeggen dat er in één map niet twee bestanden mogen voorkomen met zowel dezelfde bestandsnaam als dezelfde bestandsextensie. Wel zijn in een map gelijke bestandsnamen met verschillende extensies toegestaan. Ook verschillende bestandsnamen met dezelfde bestandsextensie zijn toegestaan.

Ga terug naar vorige pagina