Bestand
Bestand

Een bestand wordt ook wel een file genoemd.

Een bestand is een eenheid van digitale gegevens. Deze gegevens kunnen door de juiste programma’s bewerkt worden. Ook software zelf bestaat deels uit (uitvoerbare) programmabestanden. Elk bestand heeft een naam: de bestandsnaam.

Bestanden worden opgeslagen (bewaard) op een opslagmedium.

Voorbeelden:
• een opgeslagen Word-document;
• een opgeslagen Paint-afbeelding;
• een opgeslagen filmpje dat met een media-playermediaplayer afgespeeld kan worden.
• WINWORD.EXE is het tekstverwerkingsprogramma Word;
• EXCEL.EXE is het spreadsheetprogramma Excel;
• een .PRN-bestand is een printbestand dat rechtstreeks naar een printer gezonden kan worden.

Het beheren van bestanden doe je in Windows in Verkenner.

Ga terug naar vorige pagina