Beeldbewerkingsprogramma
Met een beeldbewerkingsprogram bewerk je digitale afbeeldingen. Deze kunnen afkomstig zijn uit een gemaakte tekening, een gescande afbeelding, een met een digitale camera gemaakte foto, enzovoort. Beeldbewerkingsprogramma’s geven je de mogelijkheid:
• om het contrast en de helderheid aan te passen;
• om een beeld te vervormen, zoals het langer maken van benen en dergelijke;
• om er kleine onvolkomenheden mee te retoucheren.

De bekendste beeldbewerkingsprogramma’s zijn Photoshop en Paint. Verwar een beeldbewerkingsprogramma niet met een videobewerkingsprogramma. De laatste zijn bedoeld om digitale videofilms mee te monteren qua beeld en geluid.

Ga terug naar vorige pagina