Back-up en restore
Een back-up wordt ook wel een reservekopie of veiligheidskopie genoemd.

In elke omgeving moeten periodiek reservekopieën van belangrijke bestanden worden gemaakt. Dat wordt een back-up genoemd. Een restore wordt uitgevoerd als er na calamiteiten bestanden hersteld moeten worden. Bij een restore gaan bestanden gemaakt na de laatste back-up verloren.

Een back-up van gegevensbestanden wordt op een opslagmedium geplaatst. Na het maken van de back-up wordt deze in een brandvrije kluis of op een andere locatie buiten het gebouw bewaard. Dit ter voorkoming van diefstal en verlies door brand- of waterschade.
Meestal vindt er een bepaalde mate van compressie plaats. Dat beperkt het aantal benodigde tapes of harde schijven.

Als gegevensbestanden vaak gewijzigd worden, moet er ook vaak een back-up worden gemaakt. In het bedrijfsleven gebeurt dit dagelijks. Privé gebeurt het vaak te laat.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een back-up te maken:
• De volledige back-up
Van alle bestanden op de computer wordt een back-up gemaakt.
• De incrementele back-up
Alleen de toegevoegde of gewijzigde bestanden na de vorige volledige of incrementele back-up worden gekopieerd.
• De differentiële back-up
Alle toegevoegde en gewijzigde bestanden sinds de vorige volledige back-up worden gekopieerd.
• De image
Dit is een exacte kopie van een harde schijf of een volume op die harde schijf.

Ga terug naar vorige pagina